GPS overzicht van alle producten. De GPS, afkorting Global Positioning System, bepaalt met satellieten de positie op de aarde. De antenne RayStar kan direct op de kaartplotter of via het SeaTalkNG netwerk of coax worden aangesloten.