NMEA2000 is een netwerkprotocol die in de industrie en maritime wereld wordt gebruikt. Het is een standaard protocol en daardoor kunnen verschillende merken onderling data uitwisselen.